Archiwa blogu

Aleksander Kosmus – Radca prawny

Partner i założyciel Kosmus Sobina i Partnerzy Radcy Prawni w Gdańsku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 1996 r. ukończył aplikację radcowską, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, zakończoną wpisem na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem 1271. Zdobył bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe podczas działalności w ramach spółki, jak też w trakcie wcześniejszej pracy w znanych trójmiejskich kancelariach prawniczych, w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeniowym Hestia Insurance S.A. w Sopocie i Urzędzie Miasta Sopotu. Współtworzył Biuro Prawno-Inwestycyjne Constans s.c. oraz Kancelarię Prawniczą Władysław Rozwadowski i Wspólnicy sp.j. Zajmuje się obsługą osób fizycznych i prawnych oraz przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, pracy, ubezpieczeń majątkowych i życiowych oraz obrotu nieruchomościami. Podejmuje negocjacje w sprawach dotyczących klientów, występuje w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji. Włada biegle językiem angielskim.

Witaj, świecie!

Witaj w WordPressie. To jest Twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij blogowanie!

Aleksander Sobina – Radca prawny

Partner i założyciel Kosmus Sobina i Partnerzy Radcy Prawni w Gdańsku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2001 r. ukończył aplikację radcowską, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem 1456. Zdobył bogate i różnorodne doświadczenie podczas pracy w kancelariach prawniczych, instytucjach finansowych i w ramach współpracy z firmami consultingowymi. Wspólnik Constans Nieruchomości s.c. w Gdańsku. Zajmuje się obsługą osób fizycznych i prawnych oraz przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń majątkowych, a także prawa handlowego i problematyki przekształceń własnościowych, jak również w sprawach dotyczących prawa ochrony środowiska. Podejmuje negocjacje i mediacje w sprawach dotyczących klientów, reprezentuje osoby fizyczne i prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz przed organami administracji. Włada biegle językiem angielskim. Urodzony w Gdańsku, żonaty, dwoje dzieci.

Joanna Łojkowska – Radca prawna

Partner zarządzający Kosmus Sobina i Partnerzy Radcy Prawni w Gdańsku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek: prawo) i Wydziału Prawa Uniwersytetu Nauk Społecznych w Tuluzie (kierunek: prawo europejskie i międzynarodowe). W 2008 r. ukończyła aplikację radcowską, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, wpisana na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem 1843. W Kancelarii pracuje od 2001 r., a w 2008 r. dołączyła do grona Partnerów Kancelarii. Zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym, w szczególności ubezpieczeniami majątkowymi i osobowymi, a także prawem pracy i prawem rodzinnym. Prowadzi obsługę prawną osób fizycznych i prawnych oraz przedsiębiorców. Podejmuje negocjacje i mediacje w sprawach dotyczących klientów, reprezentuje osoby fizyczne i prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz przed organami administracji. Aktywna w działalności samorządu zawodowego – członkini Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku i wiceprzewodnicząca Komisji Rady OIRP ds. współpracy z zagranicą. Włada biegle językiem angielskim i francuskim.

Justyna Bielawska – Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego, a także Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, wpisana na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem E-333. Z kancelarią współpracuje od 2016 r. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego oraz prowadzeniem bloga Kancelarii: http://kosmus-sobina.blogspot.com/. Biegle włada językiem angielskim.

Marta Bojanowska-Barczak – Radca prawny

Koordynator ds. merytorycznych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2012 r. ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, wpisana na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem 2329. W Kancelarii pracuje od 2006 r., zajmuje się obsługą osób fizycznych, prawnych i przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz prawa handlowego i prawa pracy. Włada biegle językiem angielskim.

Marta is a graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Gdańsk. In 2012, having successfully completed an apprenticeship in legal advisory at the District Chamber of Legal Advisors in Gdańsk, she was registered as a legal advisor (no. 2329). She has been working for the Legal Practice since 2006; she specialises in civil law and insurance law as well as in commercial law and labour law. She has a fluent command of English.

Jakub Brakowski – Radca prawny – of counsel

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytecie Gdańskim. W 2012 r. ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem 2331. Z Kancelarią jest związany od 2007 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Zajmuje się w szczególności problematyką ubezpieczeniową oraz szeroko rozumianą obsługą podmiotów gospodarczych, a także problematyką z zakresu prawa pracy. Włada biegle językiem angielskim i niemieckim.

Justyna Bruska – Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, wpisana na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem 3133. Z kancelarią współpracuje od 2019 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Włada biegle językiem angielskim i ukraińskim.

Piotr Bystram – Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem 2828. Z kancelarią współpracuje od 2012 r., zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, w szczególności ubezpieczeniami majątkowymi. Włada biegle językiem angielskim.

Marta Cieślak – Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem 2646. Ukończyła studia podyplomowe „Podatki i Prawo Podatkowe” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także Szkołę Prawa Niemieckiego współorganizowaną przez Uniwersytet Gdański i Uniwersytet w Kolonii. Z kancelarią współpracuje od 2010 r. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, ubezpieczeń i podatków. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, postępowań sądowych, a także postępowań egzekucyjnych. Biegle włada językiem niemieckim i angielskim.

Kamil Komorowski – Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem 3016. Z kancelarią współpracuje od 2014 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności odszkodowawczym oraz ubezpieczeniowym, a także szeroko rozumianą obsługą podmiotów gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie procesowe, co umożliwia dokonanie indywidualnej oceny ryzyka w przypadku sporów sądowych. Włada biegle językiem angielskim.

Katarzyna Kosakowska – Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku,  w 2016 roku wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku pod numerem 3158. Z Kancelarią współpracuje od 2019 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym , w szczególności odszkodowawczym i ubezpieczeniowym oraz medycznym. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i karnego.

Konrad Krakowiak – Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie studiów brał czynny udział w działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego, jednocześnie zdobywając doświadczenie zawodowe w kancelariach radców prawnych oraz w Departamencie Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem E-328. Z kancelarią współpracuje od 2015 r. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, w szczególności ubezpieczeniami majątkowymi. Włada językiem angielskim.

Agnieszka Mach-Jurkiewicz – Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła Studia Podyplomowe „Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także Studia Podyplomowe „Prawo spółek” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Z kancelarią współpracuje od 2016 r., obecnie zajmuje się bieżącą obsługą spółki akcyjnej. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku z wyróżnieniem, wpisana na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem 3297. Włada językiem angielskim i niemieckim.

Dariusz Markiewicz – Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem 3301. Ukończył studia podyplomowe „Prawo spółek” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Z kancelarią współpracuje od 2019 r. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego, jak również w zakresie postępowań sądowych i egzekucyjnych. Włada językiem angielskim.

Martyna Ogiejko-Kowalska – Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, a także Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Gdańskiego. W 2019 r. ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, wpisana na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem 3447. Z kancelarią współpracuje od 2016 r. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, w szczególności ubezpieczeniami majątkowymi oraz bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych. Biegle włada językiem angielskim.

Norbert Piwoński – Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2019 r. ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem 3452. Z kancelarią współpracuje od 2016 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności ubezpieczeniowym i odszkodowawczym. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych. Włada językiem angielskim.

Oskar Skwierawski – Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem 3459. Z kancelarią współpracuje od 2017 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności odszkodowawczym i ubezpieczeniowym. Włada językiem angielskim.

Monika Walewska – Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz studia podyplomowe pn. „Kontrakty na roboty budowlane według polskich i międzynarodowych procedur” na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Ponadto, ukończyła kurs inwestowania na giełdzie organizowany przez Szkołę Giełdową Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pracę w kancelarii rozpoczęła w 2012 r., obecnie kieruje zespołem zajmującym się windykacją należności, ponadto prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa ubezpieczeń, oraz z zakresu prawa budowlanego, zajmuje się również prawem medycznym oraz bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych. Włada biegle językiem angielskim. Wpisana na listę radców prawnych pod numerem 3153.

Anna Ziarnowska – Adwokat