Marta Bojanowska-Barczak – Radca prawny

Koordynator ds. merytorycznych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2012 r. ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, wpisana na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem 2329. W Kancelarii pracuje od 2006 r., zajmuje się obsługą osób fizycznych, prawnych i przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz prawa handlowego i prawa pracy. Włada biegle językiem angielskim.

Marta is a graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Gdańsk. In 2012, having successfully completed an apprenticeship in legal advisory at the District Chamber of Legal Advisors in Gdańsk, she was registered as a legal advisor (no. 2329). She has been working for the Legal Practice since 2006; she specialises in civil law and insurance law as well as in commercial law and labour law. She has a fluent command of English.