Martyna Ogiejko-Kowalska – Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, a także Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Gdańskiego. W 2019 r. ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, wpisana na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem 3447. Z kancelarią współpracuje od 2016 r. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, w szczególności ubezpieczeniami majątkowymi oraz bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych. Biegle włada językiem angielskim.