Patrycja Labuda

Studentka prawa w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, w 2020 r. ukończyła administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Z kancelarią współpracuje od 2019 r. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego i bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych. Włada językiem angielskim.